پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7738
بیشترین: 
1.8222
قیمت نفت کوره امروز 2 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 آبان 1396 , 1.8211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 00:08","price":1.7892},{"date":"1396/08/02 00:32","price":1.7879},{"date":"1396/08/02 02:00","price":1.7865},{"date":"1396/08/02 02:32","price":1.7863},{"date":"1396/08/02 03:00","price":1.7864},{"date":"1396/08/02 03:32","price":1.7863},{"date":"1396/08/02 04:00","price":1.7864},{"date":"1396/08/02 04:32","price":1.7867},{"date":"1396/08/02 05:00","price":1.7843},{"date":"1396/08/02 05:32","price":1.7852},{"date":"1396/08/02 06:00","price":1.786},{"date":"1396/08/02 06:32","price":1.7869},{"date":"1396/08/02 07:00","price":1.7895},{"date":"1396/08/02 07:32","price":1.7896},{"date":"1396/08/02 08:00","price":1.7886},{"date":"1396/08/02 08:32","price":1.7878},{"date":"1396/08/02 09:00","price":1.7885},{"date":"1396/08/02 09:32","price":1.7876},{"date":"1396/08/02 10:08","price":1.7854},{"date":"1396/08/02 10:32","price":1.7869},{"date":"1396/08/02 11:32","price":1.7803},{"date":"1396/08/02 12:32","price":1.7756},{"date":"1396/08/02 13:08","price":1.7738},{"date":"1396/08/02 13:32","price":1.7879},{"date":"1396/08/02 14:08","price":1.7908},{"date":"1396/08/02 14:32","price":1.7961},{"date":"1396/08/02 15:00","price":1.7957},{"date":"1396/08/02 15:32","price":1.7904},{"date":"1396/08/02 16:00","price":1.7907},{"date":"1396/08/02 16:32","price":1.7952},{"date":"1396/08/02 17:00","price":1.7902},{"date":"1396/08/02 17:32","price":1.7903},{"date":"1396/08/02 18:00","price":1.7947},{"date":"1396/08/02 18:32","price":1.7805},{"date":"1396/08/02 19:08","price":1.7866},{"date":"1396/08/02 19:32","price":1.7954},{"date":"1396/08/02 20:00","price":1.8039},{"date":"1396/08/02 20:32","price":1.8046},{"date":"1396/08/02 21:00","price":1.8125},{"date":"1396/08/02 21:32","price":1.8121},{"date":"1396/08/02 22:00","price":1.822},{"date":"1396/08/02 22:32","price":1.8222},{"date":"1396/08/02 23:08","price":1.82},{"date":"1396/08/02 23:32","price":1.8211}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398