پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
51.67
بیشترین: 
52.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 2 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 آبان 1396 , 52.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 00:08","price":51.91},{"date":"1396/08/02 00:32","price":51.86},{"date":"1396/08/02 02:00","price":51.92},{"date":"1396/08/02 02:32","price":51.89},{"date":"1396/08/02 03:32","price":51.91},{"date":"1396/08/02 04:00","price":51.92},{"date":"1396/08/02 04:32","price":51.94},{"date":"1396/08/02 05:00","price":51.89},{"date":"1396/08/02 05:32","price":51.92},{"date":"1396/08/02 06:00","price":51.94},{"date":"1396/08/02 06:32","price":51.95},{"date":"1396/08/02 07:00","price":51.98},{"date":"1396/08/02 07:32","price":52.01},{"date":"1396/08/02 08:00","price":51.98},{"date":"1396/08/02 09:00","price":52.02},{"date":"1396/08/02 09:32","price":51.99},{"date":"1396/08/02 10:08","price":51.92},{"date":"1396/08/02 10:32","price":51.95},{"date":"1396/08/02 11:32","price":51.8},{"date":"1396/08/02 12:32","price":51.76},{"date":"1396/08/02 13:08","price":51.67},{"date":"1396/08/02 13:32","price":52.14},{"date":"1396/08/02 14:08","price":52.26},{"date":"1396/08/02 14:32","price":52.3},{"date":"1396/08/02 15:00","price":52.24},{"date":"1396/08/02 15:32","price":52.2},{"date":"1396/08/02 16:00","price":52.17},{"date":"1396/08/02 16:32","price":52.26},{"date":"1396/08/02 17:00","price":52.23},{"date":"1396/08/02 17:32","price":52.17},{"date":"1396/08/02 18:00","price":52.31},{"date":"1396/08/02 18:32","price":52.02},{"date":"1396/08/02 19:08","price":52.09},{"date":"1396/08/02 19:32","price":52.38},{"date":"1396/08/02 20:00","price":52.41},{"date":"1396/08/02 20:32","price":52.42},{"date":"1396/08/02 21:00","price":52.45},{"date":"1396/08/02 21:32","price":52.47},{"date":"1396/08/02 22:32","price":52.44},{"date":"1396/08/02 23:08","price":52.45},{"date":"1396/08/02 23:32","price":52.47}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398