پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0
بیشترین: 
546900
قیمت آبشده شنبه ای امروز 2 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 2 آبان 1396 , 545300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 00:05","price":0},{"date":"1396/08/02 00:10","price":546800},{"date":"1396/08/02 00:15","price":546700},{"date":"1396/08/02 00:20","price":546800},{"date":"1396/08/02 00:35","price":546900},{"date":"1396/08/02 11:10","price":546600},{"date":"1396/08/02 11:20","price":546500},{"date":"1396/08/02 11:30","price":546100},{"date":"1396/08/02 11:40","price":546400},{"date":"1396/08/02 11:50","price":546000},{"date":"1396/08/02 12:05","price":545600},{"date":"1396/08/02 12:15","price":545800},{"date":"1396/08/02 12:20","price":545600},{"date":"1396/08/02 12:30","price":545500},{"date":"1396/08/02 12:35","price":545400},{"date":"1396/08/02 12:40","price":545600},{"date":"1396/08/02 12:45","price":545700},{"date":"1396/08/02 12:55","price":545800},{"date":"1396/08/02 13:05","price":545700},{"date":"1396/08/02 13:10","price":545900},{"date":"1396/08/02 13:15","price":545800},{"date":"1396/08/02 13:20","price":545600},{"date":"1396/08/02 13:25","price":545800},{"date":"1396/08/02 13:35","price":545700},{"date":"1396/08/02 13:45","price":545800},{"date":"1396/08/02 13:50","price":546000},{"date":"1396/08/02 14:00","price":546100},{"date":"1396/08/02 14:05","price":546000},{"date":"1396/08/02 14:20","price":546100},{"date":"1396/08/02 14:25","price":546300},{"date":"1396/08/02 14:30","price":546400},{"date":"1396/08/02 14:40","price":546300},{"date":"1396/08/02 14:45","price":546150},{"date":"1396/08/02 14:50","price":546200},{"date":"1396/08/02 14:55","price":546300},{"date":"1396/08/02 15:05","price":546100},{"date":"1396/08/02 15:10","price":546200},{"date":"1396/08/02 15:15","price":546100},{"date":"1396/08/02 15:20","price":545800},{"date":"1396/08/02 15:25","price":545700},{"date":"1396/08/02 15:30","price":545500},{"date":"1396/08/02 15:35","price":545400},{"date":"1396/08/02 15:45","price":545500},{"date":"1396/08/02 15:50","price":545700},{"date":"1396/08/02 16:15","price":546000},{"date":"1396/08/02 16:30","price":545800},{"date":"1396/08/02 16:45","price":545700},{"date":"1396/08/02 16:55","price":545500},{"date":"1396/08/02 17:00","price":545600},{"date":"1396/08/02 17:05","price":545500},{"date":"1396/08/02 17:15","price":545700},{"date":"1396/08/02 17:25","price":545500},{"date":"1396/08/02 17:30","price":545600},{"date":"1396/08/02 17:40","price":545700},{"date":"1396/08/02 17:55","price":545500},{"date":"1396/08/02 18:00","price":545300},{"date":"1396/08/02 18:05","price":545500},{"date":"1396/08/02 18:10","price":545300},{"date":"1396/08/02 18:15","price":545200},{"date":"1396/08/02 18:25","price":545100},{"date":"1396/08/02 18:30","price":545000},{"date":"1396/08/02 18:35","price":544800},{"date":"1396/08/02 18:40","price":545000},{"date":"1396/08/02 18:50","price":545100},{"date":"1396/08/02 19:05","price":545200},{"date":"1396/08/02 19:15","price":545100},{"date":"1396/08/02 19:20","price":545200},{"date":"1396/08/02 19:30","price":545300},{"date":"1396/08/02 19:35","price":545100},{"date":"1396/08/02 19:45","price":545200},{"date":"1396/08/02 19:55","price":545100},{"date":"1396/08/02 20:15","price":545200},{"date":"1396/08/02 20:25","price":545300},{"date":"1396/08/02 20:30","price":545400},{"date":"1396/08/02 20:40","price":545200},{"date":"1396/08/02 20:45","price":545100},{"date":"1396/08/02 20:50","price":545200},{"date":"1396/08/02 20:55","price":545400},{"date":"1396/08/02 21:00","price":545300},{"date":"1396/08/02 21:05","price":545400},{"date":"1396/08/02 21:10","price":545300},{"date":"1396/08/02 21:15","price":545500},{"date":"1396/08/02 21:20","price":545400},{"date":"1396/08/02 21:25","price":545300},{"date":"1396/08/02 21:40","price":545400},{"date":"1396/08/02 21:50","price":545200},{"date":"1396/08/02 22:05","price":545300},{"date":"1396/08/02 22:10","price":545400},{"date":"1396/08/02 22:30","price":546300},{"date":"1396/08/02 22:50","price":545700},{"date":"1396/08/02 23:20","price":545600},{"date":"1396/08/02 23:25","price":545500},{"date":"1396/08/02 23:30","price":545700},{"date":"1396/08/02 23:40","price":545600},{"date":"1396/08/02 23:45","price":545300},{"date":"1396/08/02 23:50","price":545400},{"date":"1396/08/02 23:55","price":545300}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398