کمترین: 
1298000
بیشترین: 
1298000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 1 آبان 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 1 آبان 1396 , 1298000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 14:36","price":1298000}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398