کمترین: 
633
بیشترین: 
633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 1 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 آبان 1396 , 633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 12:10","price":633}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398