کمترین: 
4785
بیشترین: 
4794
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 1 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 آبان 1396 , 4794 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 11:00","price":4785},{"date":"1396/08/01 12:10","price":4788},{"date":"1396/08/01 12:20","price":4790},{"date":"1396/08/01 13:00","price":4788},{"date":"1396/08/01 13:20","price":4790},{"date":"1396/08/01 14:20","price":4793},{"date":"1396/08/01 15:00","price":4794}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398