کمترین: 
4150
بیشترین: 
4164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 آبان 1396 , 4164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 10:10","price":4153},{"date":"1396/08/01 11:00","price":4150},{"date":"1396/08/01 11:40","price":4157},{"date":"1396/08/01 12:10","price":4158},{"date":"1396/08/01 14:10","price":4163},{"date":"1396/08/01 15:40","price":4164}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398