کمترین: 
1114
بیشترین: 
1116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 1 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 آبان 1396 , 1115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 10:10","price":1114},{"date":"1396/08/01 11:00","price":1115},{"date":"1396/08/01 12:10","price":1116},{"date":"1396/08/01 12:40","price":1115}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398