کمترین: 
5351
بیشترین: 
5360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 1 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 آبان 1396 , 5360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 10:10","price":5351},{"date":"1396/08/01 11:00","price":5353},{"date":"1396/08/01 11:40","price":5360}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398