پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
161850
بیشترین: 
163666
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 1 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 1 آبان 1396 , 163512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 10:05","price":161912},{"date":"1396/08/01 11:10","price":161850},{"date":"1396/08/01 11:15","price":161973},{"date":"1396/08/01 11:20","price":161912},{"date":"1396/08/01 11:25","price":162035},{"date":"1396/08/01 11:30","price":161943},{"date":"1396/08/01 11:35","price":161973},{"date":"1396/08/01 11:45","price":161943},{"date":"1396/08/01 11:50","price":161973},{"date":"1396/08/01 12:00","price":161881},{"date":"1396/08/01 12:05","price":162620},{"date":"1396/08/01 12:10","price":162589},{"date":"1396/08/01 12:15","price":162620},{"date":"1396/08/01 12:25","price":162558},{"date":"1396/08/01 12:35","price":162497},{"date":"1396/08/01 12:40","price":162527},{"date":"1396/08/01 12:45","price":162558},{"date":"1396/08/01 12:55","price":162589},{"date":"1396/08/01 13:00","price":162558},{"date":"1396/08/01 13:10","price":162589},{"date":"1396/08/01 13:15","price":162651},{"date":"1396/08/01 13:20","price":162712},{"date":"1396/08/01 13:30","price":162651},{"date":"1396/08/01 13:35","price":162681},{"date":"1396/08/01 13:45","price":162620},{"date":"1396/08/01 13:50","price":162589},{"date":"1396/08/01 13:55","price":162651},{"date":"1396/08/01 14:05","price":162589},{"date":"1396/08/01 14:10","price":162620},{"date":"1396/08/01 14:15","price":162651},{"date":"1396/08/01 14:20","price":162712},{"date":"1396/08/01 14:25","price":162651},{"date":"1396/08/01 14:35","price":162666},{"date":"1396/08/01 14:40","price":162651},{"date":"1396/08/01 14:45","price":162681},{"date":"1396/08/01 14:50","price":162712},{"date":"1396/08/01 14:55","price":162681},{"date":"1396/08/01 15:00","price":162651},{"date":"1396/08/01 15:05","price":162527},{"date":"1396/08/01 15:10","price":162481},{"date":"1396/08/01 15:15","price":162497},{"date":"1396/08/01 15:20","price":162466},{"date":"1396/08/01 15:25","price":162497},{"date":"1396/08/01 15:30","price":162527},{"date":"1396/08/01 15:35","price":162481},{"date":"1396/08/01 15:40","price":162497},{"date":"1396/08/01 15:50","price":162527},{"date":"1396/08/01 15:55","price":162466},{"date":"1396/08/01 16:10","price":162435},{"date":"1396/08/01 16:15","price":162466},{"date":"1396/08/01 16:20","price":162497},{"date":"1396/08/01 16:40","price":162527},{"date":"1396/08/01 16:45","price":162558},{"date":"1396/08/01 16:50","price":162497},{"date":"1396/08/01 16:55","price":162527},{"date":"1396/08/01 17:05","price":162620},{"date":"1396/08/01 17:15","price":162743},{"date":"1396/08/01 17:25","price":162712},{"date":"1396/08/01 17:30","price":162774},{"date":"1396/08/01 17:35","price":162804},{"date":"1396/08/01 17:40","price":162774},{"date":"1396/08/01 17:55","price":162743},{"date":"1396/08/01 18:05","price":162774},{"date":"1396/08/01 18:10","price":162804},{"date":"1396/08/01 18:15","price":162712},{"date":"1396/08/01 18:20","price":162743},{"date":"1396/08/01 18:25","price":162774},{"date":"1396/08/01 18:30","price":162743},{"date":"1396/08/01 18:45","price":162804},{"date":"1396/08/01 18:50","price":162712},{"date":"1396/08/01 19:10","price":162743},{"date":"1396/08/01 19:15","price":162774},{"date":"1396/08/01 19:20","price":162804},{"date":"1396/08/01 19:25","price":162866},{"date":"1396/08/01 19:30","price":163020},{"date":"1396/08/01 19:35","price":163174},{"date":"1396/08/01 19:45","price":163235},{"date":"1396/08/01 19:50","price":163359},{"date":"1396/08/01 19:55","price":163420},{"date":"1396/08/01 20:00","price":163389},{"date":"1396/08/01 20:10","price":163420},{"date":"1396/08/01 20:15","price":163482},{"date":"1396/08/01 20:20","price":163451},{"date":"1396/08/01 20:25","price":163420},{"date":"1396/08/01 20:35","price":163482},{"date":"1396/08/01 20:40","price":163420},{"date":"1396/08/01 20:45","price":163451},{"date":"1396/08/01 20:50","price":163482},{"date":"1396/08/01 20:55","price":163420},{"date":"1396/08/01 21:00","price":163389},{"date":"1396/08/01 21:05","price":163482},{"date":"1396/08/01 21:10","price":163543},{"date":"1396/08/01 21:20","price":163666},{"date":"1396/08/01 21:25","price":163543},{"date":"1396/08/01 21:30","price":163482},{"date":"1396/08/01 21:35","price":163512}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398