پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
121389
بیشترین: 
122751
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 1 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 1 آبان 1396 , 122635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 10:05","price":121435},{"date":"1396/08/01 11:10","price":121389},{"date":"1396/08/01 11:15","price":121481},{"date":"1396/08/01 11:20","price":121435},{"date":"1396/08/01 11:25","price":121527},{"date":"1396/08/01 11:30","price":121458},{"date":"1396/08/01 11:35","price":121481},{"date":"1396/08/01 11:45","price":121458},{"date":"1396/08/01 11:50","price":121481},{"date":"1396/08/01 12:00","price":121412},{"date":"1396/08/01 12:05","price":121966},{"date":"1396/08/01 12:10","price":121943},{"date":"1396/08/01 12:15","price":121966},{"date":"1396/08/01 12:25","price":121920},{"date":"1396/08/01 12:35","price":121874},{"date":"1396/08/01 12:40","price":121897},{"date":"1396/08/01 12:45","price":121920},{"date":"1396/08/01 12:55","price":121943},{"date":"1396/08/01 13:00","price":121920},{"date":"1396/08/01 13:10","price":121943},{"date":"1396/08/01 13:15","price":121989},{"date":"1396/08/01 13:20","price":122035},{"date":"1396/08/01 13:30","price":121989},{"date":"1396/08/01 13:35","price":122012},{"date":"1396/08/01 13:45","price":121966},{"date":"1396/08/01 13:50","price":121943},{"date":"1396/08/01 13:55","price":121989},{"date":"1396/08/01 14:05","price":121943},{"date":"1396/08/01 14:10","price":121966},{"date":"1396/08/01 14:15","price":121989},{"date":"1396/08/01 14:20","price":122035},{"date":"1396/08/01 14:25","price":121989},{"date":"1396/08/01 14:35","price":122001},{"date":"1396/08/01 14:40","price":121989},{"date":"1396/08/01 14:45","price":122012},{"date":"1396/08/01 14:50","price":122035},{"date":"1396/08/01 14:55","price":122012},{"date":"1396/08/01 15:00","price":121989},{"date":"1396/08/01 15:05","price":121897},{"date":"1396/08/01 15:10","price":121862},{"date":"1396/08/01 15:15","price":121874},{"date":"1396/08/01 15:20","price":121850},{"date":"1396/08/01 15:25","price":121874},{"date":"1396/08/01 15:30","price":121897},{"date":"1396/08/01 15:35","price":121862},{"date":"1396/08/01 15:40","price":121874},{"date":"1396/08/01 15:50","price":121897},{"date":"1396/08/01 15:55","price":121850},{"date":"1396/08/01 16:10","price":121827},{"date":"1396/08/01 16:15","price":121850},{"date":"1396/08/01 16:20","price":121874},{"date":"1396/08/01 16:40","price":121897},{"date":"1396/08/01 16:45","price":121920},{"date":"1396/08/01 16:50","price":121874},{"date":"1396/08/01 16:55","price":121897},{"date":"1396/08/01 17:05","price":121966},{"date":"1396/08/01 17:15","price":122058},{"date":"1396/08/01 17:25","price":122035},{"date":"1396/08/01 17:30","price":122081},{"date":"1396/08/01 17:35","price":122104},{"date":"1396/08/01 17:40","price":122081},{"date":"1396/08/01 17:55","price":122058},{"date":"1396/08/01 18:05","price":122081},{"date":"1396/08/01 18:10","price":122104},{"date":"1396/08/01 18:15","price":122035},{"date":"1396/08/01 18:20","price":122058},{"date":"1396/08/01 18:25","price":122081},{"date":"1396/08/01 18:30","price":122058},{"date":"1396/08/01 18:45","price":122104},{"date":"1396/08/01 18:50","price":122035},{"date":"1396/08/01 19:10","price":122058},{"date":"1396/08/01 19:15","price":122081},{"date":"1396/08/01 19:20","price":122104},{"date":"1396/08/01 19:25","price":122151},{"date":"1396/08/01 19:30","price":122266},{"date":"1396/08/01 19:35","price":122381},{"date":"1396/08/01 19:45","price":122428},{"date":"1396/08/01 19:50","price":122520},{"date":"1396/08/01 19:55","price":122566},{"date":"1396/08/01 20:00","price":122543},{"date":"1396/08/01 20:10","price":122566},{"date":"1396/08/01 20:15","price":122612},{"date":"1396/08/01 20:20","price":122589},{"date":"1396/08/01 20:25","price":122566},{"date":"1396/08/01 20:35","price":122612},{"date":"1396/08/01 20:40","price":122566},{"date":"1396/08/01 20:45","price":122589},{"date":"1396/08/01 20:50","price":122612},{"date":"1396/08/01 20:55","price":122566},{"date":"1396/08/01 21:00","price":122543},{"date":"1396/08/01 21:05","price":122612},{"date":"1396/08/01 21:10","price":122659},{"date":"1396/08/01 21:20","price":122751},{"date":"1396/08/01 21:25","price":122659},{"date":"1396/08/01 21:30","price":122612},{"date":"1396/08/01 21:35","price":122635}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398