پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
525800
بیشترین: 
531800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا امروز 1 آبان 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 1 آبان 1396 , 531300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 10:05","price":526100},{"date":"1396/08/01 11:06","price":525800},{"date":"1396/08/01 11:10","price":525900},{"date":"1396/08/01 11:15","price":526300},{"date":"1396/08/01 11:20","price":526100},{"date":"1396/08/01 11:25","price":526500},{"date":"1396/08/01 11:30","price":526200},{"date":"1396/08/01 11:35","price":526300},{"date":"1396/08/01 11:45","price":526200},{"date":"1396/08/01 11:50","price":526300},{"date":"1396/08/01 12:00","price":526000},{"date":"1396/08/01 12:05","price":528400},{"date":"1396/08/01 12:10","price":528300},{"date":"1396/08/01 12:15","price":528400},{"date":"1396/08/01 12:24","price":528300},{"date":"1396/08/01 12:25","price":528200},{"date":"1396/08/01 12:35","price":528000},{"date":"1396/08/01 12:40","price":528100},{"date":"1396/08/01 12:45","price":528200},{"date":"1396/08/01 12:55","price":528300},{"date":"1396/08/01 13:00","price":528200},{"date":"1396/08/01 13:10","price":528300},{"date":"1396/08/01 13:15","price":528500},{"date":"1396/08/01 13:20","price":528700},{"date":"1396/08/01 13:30","price":528500},{"date":"1396/08/01 13:35","price":528600},{"date":"1396/08/01 13:42","price":528400},{"date":"1396/08/01 13:48","price":528300},{"date":"1396/08/01 13:54","price":528100},{"date":"1396/08/01 13:55","price":528500},{"date":"1396/08/01 14:05","price":528300},{"date":"1396/08/01 14:10","price":528400},{"date":"1396/08/01 14:15","price":528500},{"date":"1396/08/01 14:20","price":528700},{"date":"1396/08/01 14:25","price":528500},{"date":"1396/08/01 14:35","price":528550},{"date":"1396/08/01 14:40","price":528500},{"date":"1396/08/01 14:45","price":528600},{"date":"1396/08/01 14:50","price":528700},{"date":"1396/08/01 14:55","price":528600},{"date":"1396/08/01 15:00","price":528500},{"date":"1396/08/01 15:05","price":528100},{"date":"1396/08/01 15:10","price":527950},{"date":"1396/08/01 15:15","price":528000},{"date":"1396/08/01 15:20","price":527900},{"date":"1396/08/01 15:25","price":528000},{"date":"1396/08/01 15:30","price":528100},{"date":"1396/08/01 15:35","price":527950},{"date":"1396/08/01 15:40","price":528000},{"date":"1396/08/01 15:50","price":528100},{"date":"1396/08/01 15:55","price":527900},{"date":"1396/08/01 16:10","price":527800},{"date":"1396/08/01 16:15","price":527900},{"date":"1396/08/01 16:20","price":528000},{"date":"1396/08/01 16:40","price":528100},{"date":"1396/08/01 16:45","price":528200},{"date":"1396/08/01 16:50","price":528000},{"date":"1396/08/01 16:55","price":528100},{"date":"1396/08/01 17:05","price":528400},{"date":"1396/08/01 17:15","price":528800},{"date":"1396/08/01 17:25","price":528700},{"date":"1396/08/01 17:30","price":528900},{"date":"1396/08/01 17:35","price":529000},{"date":"1396/08/01 17:40","price":528900},{"date":"1396/08/01 17:55","price":528800},{"date":"1396/08/01 18:05","price":528900},{"date":"1396/08/01 18:10","price":529000},{"date":"1396/08/01 18:15","price":528700},{"date":"1396/08/01 18:20","price":528800},{"date":"1396/08/01 18:25","price":528900},{"date":"1396/08/01 18:30","price":528800},{"date":"1396/08/01 18:45","price":529000},{"date":"1396/08/01 18:50","price":528700},{"date":"1396/08/01 19:10","price":528800},{"date":"1396/08/01 19:15","price":528900},{"date":"1396/08/01 19:20","price":529000},{"date":"1396/08/01 19:25","price":529200},{"date":"1396/08/01 19:30","price":529700},{"date":"1396/08/01 19:30","price":529700},{"date":"1396/08/01 19:35","price":530200},{"date":"1396/08/01 19:45","price":530400},{"date":"1396/08/01 19:50","price":530800},{"date":"1396/08/01 19:55","price":531000},{"date":"1396/08/01 20:00","price":530900},{"date":"1396/08/01 20:10","price":531000},{"date":"1396/08/01 20:15","price":531200},{"date":"1396/08/01 20:20","price":531100},{"date":"1396/08/01 20:25","price":531000},{"date":"1396/08/01 20:35","price":531200},{"date":"1396/08/01 20:40","price":531000},{"date":"1396/08/01 20:45","price":531100},{"date":"1396/08/01 20:50","price":531200},{"date":"1396/08/01 20:55","price":531000},{"date":"1396/08/01 21:00","price":530900},{"date":"1396/08/01 21:05","price":531200},{"date":"1396/08/01 21:10","price":531400},{"date":"1396/08/01 21:20","price":531800},{"date":"1396/08/01 21:25","price":531400},{"date":"1396/08/01 21:30","price":531200},{"date":"1396/08/01 21:35","price":531300}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398