کمترین: 
3258.1
بیشترین: 
3258.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 آبان 1396 , 3258.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 09:10","price":3258.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398