کمترین: 
8919.1
بیشترین: 
8919.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 1 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 آبان 1396 , 8919.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 09:10","price":8919.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398