کمترین: 
430.1
بیشترین: 
430.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 1 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 آبان 1396 , 430.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 09:10","price":430.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398