کمترین: 
3018.5
بیشترین: 
3018.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 1 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 آبان 1396 , 3018.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 09:10","price":3018.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398