کمترین: 
4533.2
بیشترین: 
4533.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 1 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 آبان 1396 , 4533.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 09:10","price":4533.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398