کمترین: 
3434.1
بیشترین: 
3434.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 1 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 1 آبان 1396 , 3434.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 09:10","price":3434.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398