پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
527.13
بیشترین: 
534.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 1 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 آبان 1396 , 527.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 04:32","price":533.88},{"date":"1396/08/01 05:00","price":534.75},{"date":"1396/08/01 05:32","price":534.38},{"date":"1396/08/01 06:08","price":534.25},{"date":"1396/08/01 06:32","price":534.13},{"date":"1396/08/01 07:08","price":534},{"date":"1396/08/01 09:32","price":533.88},{"date":"1396/08/01 10:08","price":534.13},{"date":"1396/08/01 10:32","price":533.63},{"date":"1396/08/01 11:00","price":534.75},{"date":"1396/08/01 11:32","price":534.13},{"date":"1396/08/01 12:00","price":532.38},{"date":"1396/08/01 12:32","price":532.25},{"date":"1396/08/01 13:00","price":531.88},{"date":"1396/08/01 13:32","price":532.63},{"date":"1396/08/01 14:08","price":533.63},{"date":"1396/08/01 14:32","price":533.13},{"date":"1396/08/01 15:08","price":534.63},{"date":"1396/08/01 16:00","price":532.63},{"date":"1396/08/01 16:32","price":532.38},{"date":"1396/08/01 17:00","price":533.38},{"date":"1396/08/01 17:32","price":532.38},{"date":"1396/08/01 18:08","price":531.63},{"date":"1396/08/01 18:32","price":528.63},{"date":"1396/08/01 19:00","price":528.13},{"date":"1396/08/01 19:32","price":529.38},{"date":"1396/08/01 20:00","price":528.38},{"date":"1396/08/01 20:32","price":529.13},{"date":"1396/08/01 21:08","price":528.13},{"date":"1396/08/01 21:32","price":528.5},{"date":"1396/08/01 22:00","price":527.38},{"date":"1396/08/01 22:32","price":527.13},{"date":"1396/08/01 23:00","price":527.38},{"date":"1396/08/01 23:32","price":527.13}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398