پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.6737
بیشترین: 
1.6908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 1 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 1 آبان 1396 , 1.6742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 02:08","price":1.6854},{"date":"1396/08/01 02:32","price":1.6908},{"date":"1396/08/01 03:00","price":1.6879},{"date":"1396/08/01 03:32","price":1.6869},{"date":"1396/08/01 04:00","price":1.6871},{"date":"1396/08/01 04:32","price":1.6849},{"date":"1396/08/01 05:00","price":1.6892},{"date":"1396/08/01 05:32","price":1.6885},{"date":"1396/08/01 06:08","price":1.6883},{"date":"1396/08/01 06:32","price":1.6878},{"date":"1396/08/01 07:08","price":1.6869},{"date":"1396/08/01 07:32","price":1.6877},{"date":"1396/08/01 08:32","price":1.6883},{"date":"1396/08/01 09:00","price":1.6877},{"date":"1396/08/01 09:32","price":1.6871},{"date":"1396/08/01 10:08","price":1.6868},{"date":"1396/08/01 10:32","price":1.6864},{"date":"1396/08/01 11:00","price":1.6898},{"date":"1396/08/01 11:32","price":1.6896},{"date":"1396/08/01 12:00","price":1.6791},{"date":"1396/08/01 12:32","price":1.6784},{"date":"1396/08/01 13:00","price":1.6786},{"date":"1396/08/01 13:32","price":1.6806},{"date":"1396/08/01 14:08","price":1.6843},{"date":"1396/08/01 14:32","price":1.6825},{"date":"1396/08/01 15:08","price":1.6853},{"date":"1396/08/01 15:32","price":1.6846},{"date":"1396/08/01 16:00","price":1.6766},{"date":"1396/08/01 16:32","price":1.6773},{"date":"1396/08/01 17:00","price":1.6844},{"date":"1396/08/01 17:32","price":1.6854},{"date":"1396/08/01 18:08","price":1.6826},{"date":"1396/08/01 18:32","price":1.676},{"date":"1396/08/01 19:00","price":1.6758},{"date":"1396/08/01 19:32","price":1.6774},{"date":"1396/08/01 20:00","price":1.6779},{"date":"1396/08/01 20:32","price":1.6816},{"date":"1396/08/01 21:08","price":1.6765},{"date":"1396/08/01 21:32","price":1.6799},{"date":"1396/08/01 22:00","price":1.6783},{"date":"1396/08/01 22:32","price":1.6753},{"date":"1396/08/01 23:00","price":1.6737},{"date":"1396/08/01 23:32","price":1.6742}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398