پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7873
بیشترین: 
1.8115
قیمت نفت کوره امروز 1 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 آبان 1396 , 1.7875 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 02:08","price":1.8101},{"date":"1396/08/01 02:32","price":1.8113},{"date":"1396/08/01 03:00","price":1.8106},{"date":"1396/08/01 03:32","price":1.8096},{"date":"1396/08/01 04:00","price":1.8085},{"date":"1396/08/01 04:32","price":1.8067},{"date":"1396/08/01 05:00","price":1.8104},{"date":"1396/08/01 05:32","price":1.8092},{"date":"1396/08/01 06:08","price":1.8093},{"date":"1396/08/01 06:32","price":1.8086},{"date":"1396/08/01 07:08","price":1.8084},{"date":"1396/08/01 07:32","price":1.8089},{"date":"1396/08/01 08:00","price":1.8088},{"date":"1396/08/01 08:32","price":1.8085},{"date":"1396/08/01 09:00","price":1.8081},{"date":"1396/08/01 09:32","price":1.8077},{"date":"1396/08/01 10:08","price":1.8082},{"date":"1396/08/01 10:32","price":1.8069},{"date":"1396/08/01 11:00","price":1.8105},{"date":"1396/08/01 11:32","price":1.811},{"date":"1396/08/01 12:00","price":1.8043},{"date":"1396/08/01 12:32","price":1.8037},{"date":"1396/08/01 13:00","price":1.802},{"date":"1396/08/01 13:32","price":1.8043},{"date":"1396/08/01 14:08","price":1.8078},{"date":"1396/08/01 14:32","price":1.8056},{"date":"1396/08/01 15:08","price":1.8115},{"date":"1396/08/01 15:32","price":1.8113},{"date":"1396/08/01 16:00","price":1.805},{"date":"1396/08/01 16:32","price":1.8028},{"date":"1396/08/01 17:00","price":1.8072},{"date":"1396/08/01 17:32","price":1.8038},{"date":"1396/08/01 18:08","price":1.8019},{"date":"1396/08/01 18:32","price":1.7927},{"date":"1396/08/01 19:00","price":1.7903},{"date":"1396/08/01 19:32","price":1.7942},{"date":"1396/08/01 20:00","price":1.7914},{"date":"1396/08/01 20:32","price":1.7936},{"date":"1396/08/01 21:08","price":1.7896},{"date":"1396/08/01 21:32","price":1.7914},{"date":"1396/08/01 22:00","price":1.7876},{"date":"1396/08/01 22:32","price":1.788},{"date":"1396/08/01 23:00","price":1.7873},{"date":"1396/08/01 23:32","price":1.7875}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398