پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
51.81
بیشترین: 
52.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 1 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 آبان 1396 , 51.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 02:08","price":52.12},{"date":"1396/08/01 02:32","price":52.14},{"date":"1396/08/01 03:00","price":52.16},{"date":"1396/08/01 03:32","price":52.11},{"date":"1396/08/01 04:00","price":52.09},{"date":"1396/08/01 04:32","price":52.03},{"date":"1396/08/01 05:00","price":52.13},{"date":"1396/08/01 05:32","price":52.05},{"date":"1396/08/01 06:08","price":52.08},{"date":"1396/08/01 06:32","price":52.05},{"date":"1396/08/01 07:32","price":52.09},{"date":"1396/08/01 09:00","price":52.08},{"date":"1396/08/01 09:32","price":52.05},{"date":"1396/08/01 10:08","price":52.03},{"date":"1396/08/01 10:32","price":51.98},{"date":"1396/08/01 11:00","price":52.19},{"date":"1396/08/01 11:32","price":52.2},{"date":"1396/08/01 12:00","price":52.11},{"date":"1396/08/01 12:32","price":51.95},{"date":"1396/08/01 13:00","price":51.81},{"date":"1396/08/01 14:08","price":51.91},{"date":"1396/08/01 14:32","price":51.88},{"date":"1396/08/01 15:08","price":52.12},{"date":"1396/08/01 15:32","price":52.09},{"date":"1396/08/01 16:00","price":52.02},{"date":"1396/08/01 16:32","price":51.97},{"date":"1396/08/01 17:00","price":52.14},{"date":"1396/08/01 17:32","price":52.16},{"date":"1396/08/01 18:08","price":52.09},{"date":"1396/08/01 18:32","price":51.95},{"date":"1396/08/01 19:00","price":51.92},{"date":"1396/08/01 19:32","price":51.88},{"date":"1396/08/01 20:00","price":51.84},{"date":"1396/08/01 20:32","price":51.98},{"date":"1396/08/01 21:08","price":51.89},{"date":"1396/08/01 21:32","price":51.95},{"date":"1396/08/01 22:00","price":51.88},{"date":"1396/08/01 22:32","price":51.89},{"date":"1396/08/01 23:32","price":51.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398