پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1273.3
بیشترین: 
1283.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 1 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 1 آبان 1396 , 1282.70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 01:35","price":1278.10},{"date":"1396/08/01 01:40","price":1278.40},{"date":"1396/08/01 01:45","price":1278.20},{"date":"1396/08/01 01:55","price":1278.30},{"date":"1396/08/01 02:00","price":1278.10},{"date":"1396/08/01 02:10","price":1278.30},{"date":"1396/08/01 02:15","price":1278.20},{"date":"1396/08/01 02:20","price":1278.30},{"date":"1396/08/01 02:25","price":1278.60},{"date":"1396/08/01 02:30","price":1278.30},{"date":"1396/08/01 02:35","price":1278.60},{"date":"1396/08/01 02:40","price":1278.70},{"date":"1396/08/01 02:45","price":1278.10},{"date":"1396/08/01 02:50","price":1278.20},{"date":"1396/08/01 02:55","price":1277.80},{"date":"1396/08/01 03:00","price":1278.00},{"date":"1396/08/01 03:05","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 03:10","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 03:20","price":1275.40},{"date":"1396/08/01 03:25","price":1274.80},{"date":"1396/08/01 03:30","price":1275.50},{"date":"1396/08/01 03:35","price":1274.80},{"date":"1396/08/01 03:40","price":1275.60},{"date":"1396/08/01 03:50","price":1275.20},{"date":"1396/08/01 04:05","price":1276.10},{"date":"1396/08/01 04:10","price":1275.90},{"date":"1396/08/01 04:15","price":1275.40},{"date":"1396/08/01 04:20","price":1275.60},{"date":"1396/08/01 04:25","price":1276.20},{"date":"1396/08/01 04:30","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 04:35","price":1275.40},{"date":"1396/08/01 04:45","price":1275.80},{"date":"1396/08/01 04:55","price":1275.30},{"date":"1396/08/01 05:00","price":1275.60},{"date":"1396/08/01 05:05","price":1275.90},{"date":"1396/08/01 05:10","price":1276.30},{"date":"1396/08/01 05:20","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 05:25","price":1276.20},{"date":"1396/08/01 05:35","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 05:40","price":1276.70},{"date":"1396/08/01 05:50","price":1277.20},{"date":"1396/08/01 05:55","price":1277.60},{"date":"1396/08/01 06:00","price":1277.30},{"date":"1396/08/01 06:10","price":1276.80},{"date":"1396/08/01 06:15","price":1276.90},{"date":"1396/08/01 06:20","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 06:25","price":1276.70},{"date":"1396/08/01 06:35","price":1276.60},{"date":"1396/08/01 06:45","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 06:50","price":1276.30},{"date":"1396/08/01 06:55","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 07:00","price":1276.60},{"date":"1396/08/01 07:05","price":1277.00},{"date":"1396/08/01 07:10","price":1276.90},{"date":"1396/08/01 07:15","price":1277.00},{"date":"1396/08/01 07:20","price":1277.20},{"date":"1396/08/01 07:25","price":1277.10},{"date":"1396/08/01 07:30","price":1276.80},{"date":"1396/08/01 07:35","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 07:50","price":1276.60},{"date":"1396/08/01 08:00","price":1276.70},{"date":"1396/08/01 08:05","price":1276.80},{"date":"1396/08/01 08:10","price":1276.90},{"date":"1396/08/01 08:15","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 08:20","price":1276.70},{"date":"1396/08/01 08:25","price":1276.80},{"date":"1396/08/01 08:30","price":1276.90},{"date":"1396/08/01 08:35","price":1277.30},{"date":"1396/08/01 08:40","price":1277.40},{"date":"1396/08/01 08:45","price":1277.50},{"date":"1396/08/01 08:50","price":1277.30},{"date":"1396/08/01 08:55","price":1277.00},{"date":"1396/08/01 09:00","price":1276.70},{"date":"1396/08/01 09:05","price":1276.90},{"date":"1396/08/01 09:10","price":1277.20},{"date":"1396/08/01 09:15","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 09:20","price":1276.30},{"date":"1396/08/01 09:25","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 09:30","price":1276.70},{"date":"1396/08/01 09:35","price":1277.10},{"date":"1396/08/01 09:40","price":1277.40},{"date":"1396/08/01 09:45","price":1277.00},{"date":"1396/08/01 09:50","price":1276.80},{"date":"1396/08/01 09:55","price":1277.10},{"date":"1396/08/01 10:05","price":1276.60},{"date":"1396/08/01 10:10","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 10:15","price":1277.20},{"date":"1396/08/01 10:20","price":1276.40},{"date":"1396/08/01 10:35","price":1275.60},{"date":"1396/08/01 10:40","price":1275.30},{"date":"1396/08/01 10:55","price":1275.40},{"date":"1396/08/01 11:00","price":1275.50},{"date":"1396/08/01 11:10","price":1275.90},{"date":"1396/08/01 11:15","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 11:20","price":1276.20},{"date":"1396/08/01 11:25","price":1276.00},{"date":"1396/08/01 11:30","price":1275.80},{"date":"1396/08/01 11:35","price":1276.10},{"date":"1396/08/01 11:40","price":1276.50},{"date":"1396/08/01 11:45","price":1276.40},{"date":"1396/08/01 11:50","price":1276.20},{"date":"1396/08/01 12:00","price":1275.90},{"date":"1396/08/01 12:05","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 12:10","price":1275.30},{"date":"1396/08/01 12:15","price":1275.40},{"date":"1396/08/01 12:25","price":1275.50},{"date":"1396/08/01 12:35","price":1275.60},{"date":"1396/08/01 12:40","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 12:45","price":1276.30},{"date":"1396/08/01 12:55","price":1276.10},{"date":"1396/08/01 13:00","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 13:05","price":1275.80},{"date":"1396/08/01 13:10","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 13:15","price":1275.80},{"date":"1396/08/01 13:20","price":1276.90},{"date":"1396/08/01 13:30","price":1276.00},{"date":"1396/08/01 13:35","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 13:45","price":1276.10},{"date":"1396/08/01 13:55","price":1275.80},{"date":"1396/08/01 14:05","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 14:20","price":1276.20},{"date":"1396/08/01 14:30","price":1276.00},{"date":"1396/08/01 14:35","price":1276.40},{"date":"1396/08/01 14:40","price":1276.20},{"date":"1396/08/01 14:45","price":1276.60},{"date":"1396/08/01 14:50","price":1276.40},{"date":"1396/08/01 14:55","price":1276.30},{"date":"1396/08/01 15:00","price":1276.40},{"date":"1396/08/01 15:05","price":1276.10},{"date":"1396/08/01 15:10","price":1275.80},{"date":"1396/08/01 15:20","price":1275.60},{"date":"1396/08/01 15:25","price":1276.00},{"date":"1396/08/01 15:30","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 15:40","price":1275.80},{"date":"1396/08/01 15:45","price":1275.90},{"date":"1396/08/01 15:50","price":1275.60},{"date":"1396/08/01 15:55","price":1275.20},{"date":"1396/08/01 16:00","price":1274.80},{"date":"1396/08/01 16:05","price":1274.60},{"date":"1396/08/01 16:10","price":1273.90},{"date":"1396/08/01 16:15","price":1273.30},{"date":"1396/08/01 16:20","price":1273.70},{"date":"1396/08/01 16:40","price":1273.80},{"date":"1396/08/01 16:45","price":1273.50},{"date":"1396/08/01 16:50","price":1273.40},{"date":"1396/08/01 16:55","price":1273.50},{"date":"1396/08/01 17:05","price":1274.10},{"date":"1396/08/01 17:10","price":1274.20},{"date":"1396/08/01 17:15","price":1274.90},{"date":"1396/08/01 17:25","price":1274.40},{"date":"1396/08/01 17:30","price":1274.90},{"date":"1396/08/01 17:35","price":1275.00},{"date":"1396/08/01 17:40","price":1275.20},{"date":"1396/08/01 17:50","price":1274.90},{"date":"1396/08/01 18:00","price":1274.50},{"date":"1396/08/01 18:05","price":1275.20},{"date":"1396/08/01 18:10","price":1274.60},{"date":"1396/08/01 18:15","price":1274.80},{"date":"1396/08/01 18:20","price":1275.10},{"date":"1396/08/01 18:25","price":1275.20},{"date":"1396/08/01 18:30","price":1274.80},{"date":"1396/08/01 18:35","price":1275.30},{"date":"1396/08/01 18:40","price":1275.40},{"date":"1396/08/01 18:45","price":1275.70},{"date":"1396/08/01 18:50","price":1275.20},{"date":"1396/08/01 18:55","price":1274.70},{"date":"1396/08/01 19:00","price":1274.60},{"date":"1396/08/01 19:05","price":1274.70},{"date":"1396/08/01 19:10","price":1274.80},{"date":"1396/08/01 19:15","price":1275.10},{"date":"1396/08/01 19:20","price":1275.50},{"date":"1396/08/01 19:25","price":1276.00},{"date":"1396/08/01 19:30","price":1279.20},{"date":"1396/08/01 19:35","price":1281.00},{"date":"1396/08/01 19:40","price":1280.80},{"date":"1396/08/01 19:45","price":1281.40},{"date":"1396/08/01 19:50","price":1282.30},{"date":"1396/08/01 19:55","price":1282.80},{"date":"1396/08/01 20:00","price":1282.10},{"date":"1396/08/01 20:05","price":1282.60},{"date":"1396/08/01 20:20","price":1281.80},{"date":"1396/08/01 20:35","price":1282.10},{"date":"1396/08/01 20:40","price":1281.50},{"date":"1396/08/01 20:45","price":1281.60},{"date":"1396/08/01 20:50","price":1281.90},{"date":"1396/08/01 20:55","price":1281.20},{"date":"1396/08/01 21:00","price":1280.30},{"date":"1396/08/01 21:05","price":1280.70},{"date":"1396/08/01 21:10","price":1280.80},{"date":"1396/08/01 21:15","price":1280.90},{"date":"1396/08/01 21:20","price":1281.10},{"date":"1396/08/01 21:25","price":1280.80},{"date":"1396/08/01 21:30","price":1280.50},{"date":"1396/08/01 21:35","price":1280.30},{"date":"1396/08/01 21:40","price":1280.40},{"date":"1396/08/01 21:45","price":1280.10},{"date":"1396/08/01 21:55","price":1280.70},{"date":"1396/08/01 22:00","price":1280.50},{"date":"1396/08/01 22:05","price":1281.10},{"date":"1396/08/01 22:10","price":1280.80},{"date":"1396/08/01 22:15","price":1280.60},{"date":"1396/08/01 22:20","price":1281.10},{"date":"1396/08/01 22:25","price":1280.70},{"date":"1396/08/01 22:30","price":1280.60},{"date":"1396/08/01 22:45","price":1280.70},{"date":"1396/08/01 22:50","price":1280.90},{"date":"1396/08/01 22:55","price":1281.50},{"date":"1396/08/01 23:00","price":1281.60},{"date":"1396/08/01 23:05","price":1282.70},{"date":"1396/08/01 23:15","price":1283.30},{"date":"1396/08/01 23:20","price":1283.00},{"date":"1396/08/01 23:25","price":1283.80},{"date":"1396/08/01 23:35","price":1282.90},{"date":"1396/08/01 23:40","price":1282.80},{"date":"1396/08/01 23:55","price":1282.70}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398