پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.5
بیشترین: 
547400
قیمت آبشده شنبه ای امروز 1 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 1 آبان 1396 , 547000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 00:00","price":542000},{"date":"1396/08/01 00:05","price":0.5},{"date":"1396/08/01 00:10","price":542000},{"date":"1396/08/01 00:25","price":542100},{"date":"1396/08/01 11:10","price":541800},{"date":"1396/08/01 11:15","price":542300},{"date":"1396/08/01 11:20","price":542100},{"date":"1396/08/01 11:25","price":542500},{"date":"1396/08/01 11:30","price":542200},{"date":"1396/08/01 11:35","price":542300},{"date":"1396/08/01 11:45","price":542200},{"date":"1396/08/01 11:50","price":542300},{"date":"1396/08/01 12:00","price":542000},{"date":"1396/08/01 12:05","price":542200},{"date":"1396/08/01 12:15","price":542400},{"date":"1396/08/01 12:25","price":542500},{"date":"1396/08/01 12:35","price":542400},{"date":"1396/08/01 12:40","price":542500},{"date":"1396/08/01 12:45","price":542600},{"date":"1396/08/01 12:55","price":542700},{"date":"1396/08/01 13:00","price":542600},{"date":"1396/08/01 13:10","price":542700},{"date":"1396/08/01 13:15","price":542500},{"date":"1396/08/01 13:20","price":542700},{"date":"1396/08/01 13:30","price":542500},{"date":"1396/08/01 13:35","price":542600},{"date":"1396/08/01 13:50","price":542500},{"date":"1396/08/01 14:05","price":542300},{"date":"1396/08/01 14:10","price":542400},{"date":"1396/08/01 14:15","price":542500},{"date":"1396/08/01 14:20","price":542700},{"date":"1396/08/01 14:25","price":542600},{"date":"1396/08/01 14:30","price":542700},{"date":"1396/08/01 14:35","price":542650},{"date":"1396/08/01 14:40","price":542600},{"date":"1396/08/01 14:45","price":542700},{"date":"1396/08/01 14:50","price":542800},{"date":"1396/08/01 14:55","price":542700},{"date":"1396/08/01 15:00","price":542500},{"date":"1396/08/01 15:05","price":542600},{"date":"1396/08/01 15:10","price":542450},{"date":"1396/08/01 15:15","price":542500},{"date":"1396/08/01 15:20","price":542400},{"date":"1396/08/01 15:25","price":542500},{"date":"1396/08/01 15:35","price":542350},{"date":"1396/08/01 15:40","price":542400},{"date":"1396/08/01 15:55","price":542300},{"date":"1396/08/01 16:10","price":542200},{"date":"1396/08/01 16:15","price":542300},{"date":"1396/08/01 16:20","price":542400},{"date":"1396/08/01 16:40","price":542500},{"date":"1396/08/01 16:45","price":542600},{"date":"1396/08/01 16:50","price":542400},{"date":"1396/08/01 16:55","price":542500},{"date":"1396/08/01 17:05","price":542800},{"date":"1396/08/01 17:15","price":543200},{"date":"1396/08/01 17:25","price":543100},{"date":"1396/08/01 17:30","price":543300},{"date":"1396/08/01 17:35","price":543400},{"date":"1396/08/01 17:40","price":543300},{"date":"1396/08/01 17:55","price":543200},{"date":"1396/08/01 18:05","price":543300},{"date":"1396/08/01 18:10","price":543400},{"date":"1396/08/01 18:15","price":543100},{"date":"1396/08/01 18:25","price":543300},{"date":"1396/08/01 18:30","price":543200},{"date":"1396/08/01 18:45","price":543400},{"date":"1396/08/01 18:50","price":543200},{"date":"1396/08/01 18:55","price":543100},{"date":"1396/08/01 19:10","price":543200},{"date":"1396/08/01 19:15","price":543300},{"date":"1396/08/01 19:20","price":543400},{"date":"1396/08/01 19:25","price":543600},{"date":"1396/08/01 19:30","price":544100},{"date":"1396/08/01 19:35","price":544600},{"date":"1396/08/01 19:45","price":544800},{"date":"1396/08/01 19:50","price":545200},{"date":"1396/08/01 19:55","price":545400},{"date":"1396/08/01 20:00","price":545300},{"date":"1396/08/01 20:10","price":545400},{"date":"1396/08/01 20:15","price":545700},{"date":"1396/08/01 20:20","price":545500},{"date":"1396/08/01 20:25","price":545400},{"date":"1396/08/01 20:35","price":545600},{"date":"1396/08/01 20:40","price":546400},{"date":"1396/08/01 20:45","price":545500},{"date":"1396/08/01 20:50","price":545600},{"date":"1396/08/01 20:55","price":545400},{"date":"1396/08/01 21:05","price":545600},{"date":"1396/08/01 21:10","price":545800},{"date":"1396/08/01 21:20","price":546200},{"date":"1396/08/01 21:25","price":545800},{"date":"1396/08/01 21:30","price":545600},{"date":"1396/08/01 21:40","price":545800},{"date":"1396/08/01 21:45","price":545700},{"date":"1396/08/01 21:50","price":545800},{"date":"1396/08/01 21:55","price":545900},{"date":"1396/08/01 22:05","price":546000},{"date":"1396/08/01 22:10","price":546100},{"date":"1396/08/01 22:15","price":545900},{"date":"1396/08/01 22:20","price":546000},{"date":"1396/08/01 22:25","price":545900},{"date":"1396/08/01 22:30","price":545800},{"date":"1396/08/01 22:40","price":546000},{"date":"1396/08/01 22:50","price":546100},{"date":"1396/08/01 22:55","price":546200},{"date":"1396/08/01 23:00","price":546400},{"date":"1396/08/01 23:05","price":546800},{"date":"1396/08/01 23:10","price":547100},{"date":"1396/08/01 23:20","price":547000},{"date":"1396/08/01 23:25","price":547400},{"date":"1396/08/01 23:35","price":547000},{"date":"1396/08/01 23:50","price":546900},{"date":"1396/08/01 23:55","price":547000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398