کمترین: 
1296000
بیشترین: 
1306000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 30 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 30 مهر 1396 , 1296000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 14:36","price":1306000},{"date":"1396/07/30 14:42","price":1296000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398