کمترین: 
4011
بیشترین: 
4016
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 30 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 مهر 1396 , 4011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 13:00","price":4014},{"date":"1396/07/30 13:20","price":4015},{"date":"1396/07/30 13:30","price":4016},{"date":"1396/07/30 14:20","price":4015},{"date":"1396/07/30 14:50","price":4014},{"date":"1396/07/30 15:40","price":4012},{"date":"1396/07/30 16:40","price":4011}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398