کمترین: 
648000
بیشترین: 
655000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 30 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 مهر 1396 , 655000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 12:36","price":648000},{"date":"1396/07/30 17:36","price":655000}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399