کمترین: 
2362
بیشترین: 
2369
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 30 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 مهر 1396 , 2369 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 11:40","price":2369},{"date":"1396/07/30 12:10","price":2362},{"date":"1396/07/30 12:20","price":2369}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398