کمترین: 
494
بیشترین: 
494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 30 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 مهر 1396 , 494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 11:40","price":494}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398