کمترین: 
3258
بیشترین: 
3264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 30 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 مهر 1396 , 3258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 11:40","price":3264},{"date":"1396/07/30 12:10","price":3260},{"date":"1396/07/30 14:00","price":3258}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398