کمترین: 
5345
بیشترین: 
5346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 30 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 مهر 1396 , 5346 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 11:40","price":5345},{"date":"1396/07/30 12:50","price":5346}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398