پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
527100
بیشترین: 
529600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا امروز 30 مهر 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 30 مهر 1396 , 527200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 11:35","price":529000},{"date":"1396/07/30 11:36","price":529100},{"date":"1396/07/30 11:40","price":529000},{"date":"1396/07/30 11:45","price":529400},{"date":"1396/07/30 11:54","price":529200},{"date":"1396/07/30 12:06","price":529300},{"date":"1396/07/30 12:12","price":529500},{"date":"1396/07/30 12:20","price":529600},{"date":"1396/07/30 12:25","price":529500},{"date":"1396/07/30 12:36","price":529400},{"date":"1396/07/30 12:42","price":529600},{"date":"1396/07/30 12:48","price":527700},{"date":"1396/07/30 13:05","price":527600},{"date":"1396/07/30 13:24","price":527800},{"date":"1396/07/30 13:35","price":527700},{"date":"1396/07/30 13:45","price":527500},{"date":"1396/07/30 14:05","price":527400},{"date":"1396/07/30 14:18","price":527200},{"date":"1396/07/30 14:20","price":527400},{"date":"1396/07/30 14:45","price":527500},{"date":"1396/07/30 14:55","price":527300},{"date":"1396/07/30 15:00","price":527400},{"date":"1396/07/30 15:05","price":527300},{"date":"1396/07/30 15:15","price":527500},{"date":"1396/07/30 15:24","price":527400},{"date":"1396/07/30 15:25","price":527500},{"date":"1396/07/30 15:30","price":527300},{"date":"1396/07/30 15:36","price":527400},{"date":"1396/07/30 15:45","price":527500},{"date":"1396/07/30 15:50","price":527300},{"date":"1396/07/30 15:55","price":527400},{"date":"1396/07/30 16:05","price":527300},{"date":"1396/07/30 16:06","price":527400},{"date":"1396/07/30 16:10","price":527500},{"date":"1396/07/30 16:20","price":527300},{"date":"1396/07/30 16:25","price":527200},{"date":"1396/07/30 16:30","price":527400},{"date":"1396/07/30 16:30","price":527400},{"date":"1396/07/30 16:35","price":527300},{"date":"1396/07/30 16:40","price":527400},{"date":"1396/07/30 16:45","price":527300},{"date":"1396/07/30 17:05","price":527100},{"date":"1396/07/30 17:15","price":527200},{"date":"1396/07/30 17:35","price":527300},{"date":"1396/07/30 17:48","price":527400},{"date":"1396/07/30 18:00","price":527200},{"date":"1396/07/30 18:00","price":527400},{"date":"1396/07/30 18:05","price":527200},{"date":"1396/07/30 18:10","price":527300},{"date":"1396/07/30 18:15","price":527200},{"date":"1396/07/30 18:30","price":527300},{"date":"1396/07/30 18:55","price":527200},{"date":"1396/07/30 19:00","price":527300},{"date":"1396/07/30 19:10","price":527200},{"date":"1396/07/30 19:15","price":527400},{"date":"1396/07/30 19:30","price":527300},{"date":"1396/07/30 19:30","price":527300},{"date":"1396/07/30 19:35","price":527400},{"date":"1396/07/30 19:40","price":527300},{"date":"1396/07/30 19:50","price":527400},{"date":"1396/07/30 19:55","price":527300},{"date":"1396/07/30 20:00","price":527600},{"date":"1396/07/30 20:15","price":527400},{"date":"1396/07/30 20:30","price":527300},{"date":"1396/07/30 20:30","price":527300},{"date":"1396/07/30 20:35","price":527400},{"date":"1396/07/30 20:45","price":527200},{"date":"1396/07/30 20:50","price":527400},{"date":"1396/07/30 20:55","price":527300},{"date":"1396/07/30 21:00","price":527400},{"date":"1396/07/30 21:15","price":527300},{"date":"1396/07/30 21:20","price":527200}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398