کمترین: 
1.6841
بیشترین: 
1.6841
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 30 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 30 مهر 1396 , 1.6841 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:32","price":1.6841}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399