قیمت نفت برنت مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
57.9
بیشترین: 
57.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت مورخ 30 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 مهر 1396 , 57.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:32","price":57.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397