قیمت درام ارمنستان مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
712.6
بیشترین: 
712.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان مورخ 30 مهر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 30 مهر 1396 , 712.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":712.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397