کمترین: 
812
بیشترین: 
812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی مورخ 30 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 مهر 1396 , 812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":812}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398