قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
439.9
بیشترین: 
439.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 30 مهر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 30 مهر 1396 , 439.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":439.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397