کمترین: 
2521.4
بیشترین: 
2521.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 مهر 1396 , 2521.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":2521.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398