قیمت روپیه پاکستان مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
3255.5
بیشترین: 
3255.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان مورخ 30 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 30 مهر 1396 , 3255.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":3255.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397