قیمت دینار بحرین مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
9095.5
بیشترین: 
9095.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین مورخ 30 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 مهر 1396 , 9095.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":9095.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397