قیمت دینار عراق مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
293.4
بیشترین: 
293.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق مورخ 30 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 مهر 1396 , 293.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":293.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397