کمترین: 
8924.7
بیشترین: 
8924.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان مورخ 30 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 مهر 1396 , 8924.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":8924.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398