قیمت ریال قطر مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
909.2
بیشترین: 
909.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر مورخ 30 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 مهر 1396 , 909.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":909.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397