کمترین: 
914.9
بیشترین: 
914.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 30 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 مهر 1396 , 914.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":914.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398