کمترین: 
429.8
بیشترین: 
429.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 30 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 مهر 1396 , 429.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":429.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398