قیمت کرون دانمارک مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
543.2
بیشترین: 
543.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 30 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 مهر 1396 , 543.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":543.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397