قیمت کرون سوئد مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
420.1
بیشترین: 
420.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد مورخ 30 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 مهر 1396 , 420.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":420.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397