قیمت فرانک سوئیس مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
3486.6
بیشترین: 
3486.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 30 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 مهر 1396 , 3486.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":3486.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397