قیمت دلار کانادا مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
2718.6
بیشترین: 
2718.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا مورخ 30 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 مهر 1396 , 2718.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":2718.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397