کمترین: 
518.4
بیشترین: 
518.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین مورخ 30 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 مهر 1396 , 518.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":518.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398